Jesteś tutaj

Lektury dodatkowe - symulacje decyzyjne

Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas zajęć i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o przejrzenie poniższych materiałów w uzupełnieniu do treningu Symulacje Szkoleniowe.

Uchwyty obróbkowe - Leksykon konstruktora

Mały słownik matematyczny

Pracownia pomiarów warsztat.
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Ogólne zasady analizy wypadków przy pracy
Ćwiczenia labolatoryjne z maszyn analogowych
Maszynoznawstwo
Pole i moment w silnikach elektrycznych małej mocy
Statystyka
Prawo w ochronie młodocianych
Nowoczesna ekonomika transportu
Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
Elementy biochemii
Mały przewodnik po Polsce.
Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania
Elektryczne maszynowe elementy automatyki
Zużycie części i zespołów pojazdów samochodowych
Słownik elektroniczny polsko-angielsko-rosyjski Wyd. 2 popr. I rozsz.
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz, technika cyfrowa
Socjologia pracy. Prot.Nr 87-zamiany
Poradnik zakładowego pracownika ochrony przeciwpożarowej
Technologiczność konstrukcji maszyn
Urządzenia telegraficzne
Mikrokomputer Meritum
Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs
Fizyka 2
Word Perfect 5.1 Opis programu.
Podręcznik dla użytkownika sieci lokalnej. cz.III Novell Net Ware z.z
TAG program na miarę twoich potrzeb
ChiWriter 4.0 177str.,23cm.
Prolog. Informatyka bez tajemnic. /1 dyskietka/. 217str.,23cm.
Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrach 244 str 20 cm
Aparatura i urządzenia chłodnicze Wyd IV 427 str., 20 cm
Ekonomia t 2 Wyd III 479s,23cm
Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm
Zarys ekologii glonów wód włodkich i środowisk lądowych 252 str., 24 cm
Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
Symulacje biznesowe – podstawy praktyczne
Metody kalkulacji Koszty ceny decyzje Wyd.III 275 str 20 cm
Technologia dla elektroników Wyd.IV 220 str., 20 cm
Prawo międzynarodowe publiczne Wyd.VIII 454 str., 24 cm
Rachunkowość zarządcza Wyd I 275s 24cm
Marketing analiza planowania wdrażanie i kontrola 743 str.,26 cm
Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych SP 5 AHT Wyd.II 271 str,29 cm
Leksykon prywatyzacji 169 str,24 cm
Ekologia - eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności 735 str,24 cm
Nic dwa razy 399 str,24 cm
Diagnostyka samochodów osobowych Wyd.III 308 str, 24 cm
Historia filozofii t.2 wyd. XV 295 str, 24 cm
Słownik zarządzania i finansów - Narzędzia,terminy,techniki od A do Z 343 str, 24 cm
Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
Jak czytać Cash Flow 185 str,24 cm
Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków Wyd.II 556 str, 24 cm
Prawo karne Wyd.3 327 str, 20 cm
Instalacje sanitarne cz.2 285 str, 20 cm
Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
Przewodnik ilustrowany - Polska 943 str, 19 cm
Zbiór zadań z matematyki T.I - matura w kieszeni 216 str, 24 cm
Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów 246 str, 24 cm
Zbiór zadań z części maszyn 400 str, 20 cm
Słownik poleceń systemów UNIX i X 674 str, 24 cm
Sztuka świata. Atlas zabytków