Jesteś tutaj

Czas w aktywności dyrektorów i kierowników

W ostatnich miesiącach liczba celów menedżerów niezwykle się zróżnicowała. Ludzie chcą być otwarci na wyzwania otoczenia, ale zarządzanie ich rozkładem czasu jest bardzo trudne. W tym miejscu przedstawiam rezultaty projektów badawczych „zarządzanie czasem osób na stanowiskach kierowniczych”. Dość dużo treści znalazłem w tym miejscu:
Ranking - Szkolenia Z Zarządzania Projektami http://www.szkolenia-menedzerskie.pl
Rezultaty badań z obszaru gospodarowania czasem i ustalania priorytetów przez menedżerów są jak opisałem poniżej:
1. Mniej niż 17 proc. kierowników liniowych i dyrektorów oddziałów nie uskarża się na brak czasu.
2. Pozostali deklarują, że chcieliby od godziny do kilku godzin dodatkowo.
3. 70 procent kierowników cierpi na permanentny brak czasu.
4. Dniowy okres pracy badanych kierowników i dyrektorów oddziałów waha się od 8,5 do 14 godzin.
5. Nadmiernie rozczłonkowany jest dzień aktywności. Powoduje to rozproszenie i choroby układu krążenia.
6. Kierownicy podejmują się od 40 do kilkuset zupełnie odmiennych czynności w ciągu dniówki dla przykładu wydawanie poleceń, kontakty z podwładnymi, spotkania z interesantami, pisanie umów, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, wyjazdy itd..
7. Średnio szefowie działów podejmują się 20% zaplanowanych zadań.
8. Udział patrzenia na sprawy z lotu ptaka w budżecie czasu dyrektora oddziału lub kluczowych działów w firmie wynosi około 4-10 procent.
9. Na grupowe rozwiązywanie problemów (dla przykładu spotkania, wizyty z powodów towarzystkich, sesje szkoleniowe, profesjonalny, podejmowanie decyzji itd.) menedżerowie planują od 30 do 40 procent zasobów czasowych, znikomy udział czasu przeznaczają na podnoszenie swoich umiejętności z zarządzania i pracę koncepcyjną.
10. Straty czasu dyrektorów wynoszą 5-35% dnia pracy.
W osobnym artykule zaprezentuję inne tematy projektów szkoleniowych dla kadry zarządzającej.
O NAS

Pomysłodawcą i wykonawcą powyższego bloga jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z motywowania a dodatkowo twórca gier i symulacji w zakresie coachingu i mentoringu.
W tym serwisie często przeczytasz też na temat:
- badania motywacji kadry w różnych korporacjach
- testy interpersonalne
- cykle kształceniowe z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- spotkania team building
- kierowanie personelem
Nieustannie zachęcamy do wielokrotnych spotkań na tej stronie.