Jesteś tutaj

Symulacje biznesowe w projektach szkoleniowych stanowiskowych

Kursy przysposabiające do stanowiska pracy definiuje się jako nabycie umiejętności adekwatnego przygotowania zadań na stanowisku pracy, tzn. wykorzystania w firmy:
- sposobów efektywnej działalności zawodowej,
- sposobów bezpiecznej działalności zawodowej,
- zachowań warunkujących akceptację efektywnych sposobów pracy i ich zwiększanie w oparciu o normy UE,
- doświadczenia w zakresie odpowiedniego wykonywania czynności.
W projektach szkoleniowych przygotowujących do pracy na danym stanowisku istnieje możliwość, aby wykorzystać gry menedżerskie. Nauczyłem się tego, gdy odnalazłem w sieci ten poradnik:
Autorskie Symulacje Strategiczne http://www.symulacje.edu.pl
W ramach organizowania projektów szkoleniowych stanowiskowych należy przeprowadzić:

- analizę sytuacji w oparciu o czynności na etapach procesu produkcyjnego,

- diagnozę stanowiska w oparciu o występujących zagrożeń oraz problemów zawodowych,

- diagnozę zadań wraz z definiowaniem opisanych w osobnych dokumentach niebezpieczeństw oraz opisaniem właściwych reakcji,

- badanie słabych stron pojawiających się w bezpośrednim otoczeniu, niedaleko stanowiska pracy,

- zaprojektowanie narzędzi dla miejsca pracy odpowiednio do powierzonego zadania roboczego.

Po sporządzeniu analizy zadań na określonym stanowisku należy wziąć pod uwagę:

- źródła niebezpieczeństw oraz elementów negatywnie wpływających na bezpieczeństwo i występujących w danej dziedzinie,

- wykresy obrazujące zadania i niebezpieczeństwa,

- rysunki obrazujące zadania w kolejnych fazach procedowania produkcyjnego i zagrożenia.
W innym wpisie na moim blogu pokażę instrukcje innej gry decyzyjnej.
Paweł Dawidowicz
Autor tego felietonu jest absolwentem kierunku fizyki Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z dziedziny komunikacji społecznej. Posiada certyfikat Coacha TZC. Po studiach osiadł w Włocławku. Od trzynastu sezonów prowadzi zajęcia i tworzy badania dotykające tematyki komunikacji interpersonalnej w branży „telekomunikacja”.

O TYM PISZEMY:
Gry Szkoleniowe
Szkolenia sprzedażowe
Gry symulacyjne
Delegowanie
symulacje Kaizen
Rozwiązywanie konfliktów
Wydarzenia team building
Poradniki dla konsultantów