Jesteś tutaj

Kierownicy firm nie mają wystarczającej wiedzy, aby sporządzać analiz planistycznych

W zamieszczonym przez mnie dzisiaj niezbyt długim wpisie zamieszczę relację na temat projektu szkoleniowego, jakie zorganizowałem dla mojego stałego klienta – firmy X. Spotkanie edukacyjne zostało zaplanowane i zogniskowane w ramach administrowania działaniami projektowymi. Najbardziej zdziwiło mnie, że największym problemem dla menedżerów działań projektowych okazało się planowanie oraz poprawne zapisywanie celów. Po namyśle doszedłem do wniosku, że jest to w zgodzie z efektami projektów badawczych, które znajdziesz na tej witrynie: Ciekawe Kursy Efektywność Osobista http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/szkolenie-zarzadzanie-czasem.
Jednakże powracając do opisywanego spotkania z menedżerami – wydarzenie odbyło się w hotelu zamkowym w Tatrach. Brało w nim udział siedemnastu menedżerów centrali przedsiębiorstwa. Wydarzenie trwało 18 godzin.
Pierwszego dnia menedżerowie musieli się przedstawić, następnie w pięcioosobowych podgrupach przeprowadzili studium przypadku w zakresie oceny finansów i ludzi do zadań w projekcie. Zastosowałem w tym celu klocki Ligao, co umożliwiło nieoczekiwaną zabawę i duże emocjonalne przywiązanie do wyciąganych wniosków.
Wnioski z tego studium przypadku podsumowaliśmy sobie na tablicy. Potem wyświetliłem dokument, który znalazłem na portalu you tube. Czułem wielki niepokój, jak wieloletni kierownicy będą postrzegać odtworzony film.
Następnego dnia przedstawiłem uczestnikom programy online niezbędne do kierowania pracą zespołu projektowego. I właśnie na tym etapie szkolenia okazało się, że menedżerowie nie umieją sporządzać harmonogramy i określać efekty zamierzonych działań. Jednak zdecydowanie wyrazistą bolączką było – uczestnicy nie potrafili odróżnić zmaterializowanej wizji przyszłości od drogi do efektów i celów. Długie godziny spędziłem na szkoleniu w praktyce trudnej sztuki planowania.
NASZE WPISY

Twórcą niniejszego artykułu jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z asertywności i jednocześnie współautor tekstów w projektach dotyczących zagadnień rozwiązywania problemów organizacyjnych.
W tym miejscu mówimy także na temat:
- badania kompetencji menedżerów w różnych korporacjach
- kwestionariuszy kompetencyjne
- cykle kształceniowe z pracy i komunikacji w zespołach
- imprezy integracyjnych
- zarządzanie kadrami