Jesteś tutaj

Jak największa zorganizowana gra symulacyjna pomogła sporej liczbie pracowników.


W jaki sposób największa zorganizowana gra symulacyjna mogła pomóc dużej grupie pracowników.

Gry symulacyjne są coraz istotniejszym i niejednokrotnie stosowanym narzędziem w celu podniesienia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Przez ich wykorzystanie da się ocenić, jak poszczególne osoby zachowywać się będą w nietypowych okolicznościach, a równocześnie w znacznym stopniu podnieść poziom samodzielności i motywację do rozwiązywania trudniejszych problemów.


Z pewnością takie założenia wypełniła największa gra o charakterze strategicznym, która została zorganizowana wśród naszych firm. O jej wielkości najlepiej zaświadczą cyfry, a te wyglądają następująco. W grze tej uczestniczyło stu czterdziestu pracowników marketingu i medycznych przedstawicieli, którzy zostali podzieleni na dwadzieścia cztery drużyny, a plansza potrzebowała kilkunastu metrów kwadratowych powierzchni.


Całą grę podzielono na dwa dni treningowe, razem dając blisko cztery godziny czystego grania. Jednak dzięki jednodniowej przerwie wszyscy gracze mieli dużo czasu na opracowanie koncepcji na kolejny dzień, z czego część z nich raczyła skorzystać. Jedna z grup zdecydowała się do samego rana zastanawiać się nad tym problemem, nie dając przy tym odpocząć trenerowi, który się nimi opiekował.


Ta gra strategiczna polegała na wcieleniu się wszystkich uczestników w rolę decyzyjnych osób firmy usługowo-handlowe, która funkcjonowała na rynku z dużą konkurencją, a co za tym idzie rywalizującej o tę samą grupę konsumentów. Każda grupa na starcie zarządzała zasobami o takiej samej wielkości, czyli środkami finansowymi, składnikami majątku zasobami ludzkimi i udziałem na rynku.


Wszystkie drużyny otrzymywały pewną liczbę zleceń od końcowych odbiorców, lecz ich ilość była dużo większa, niż możliwości realizacji. Z tego też powodu konieczne były do podejmowania jak najlepsze decyzje związane z zadaniami i wybierać te, które w opinii uczestników najbardziej się opłacały. Lecz nie było to prostym zadaniem, ponieważ często pojawiały się nagle niezaplanowane okoliczności, jakie zmuszały do działania w szybki sposób i podjęcia ryzykowniejszych działań.


Te pół dnia wspólnej gry dało naprawdę dużo wszystkim uczestnikom, a taki był przecież główny cel przyświecał temu wydarzeniu. Między innymi znacząco wzmocniło gotowość do rozwiązywania problemów w samodzielny sposób, lecz jednocześnie zwiększyło świadomość ekonomiczną i strategiczną.