Jesteś tutaj

Dlaczego coraz więcej firm rezygnuje z przeprowadzania pracowniczych ocen.


W dużej ilości firm okresowo przeprowadza się pracownicze oceny, których celem będzie weryfikacja ich zaangażowania i umiejętności. Tego typu oceny uznawane są za niezwykle istotny element zarządzania zasobami pracowniczymi, dają również duże podstawy do tego, żeby zwiększyć efektywność i skuteczność codziennych zajęć.


Nieco odmiennie na sprawę takich ocen będą spoglądać zatrudnieni, dla jakich w wielu przypadkach kojarzyć się będą z próbą znalezienia pretekstu do ograniczenia premii czy nawet zwolnienia. Dlatego też bardzo duże znaczenie będzie miało, aby kryteria w czasie oceniania były określone w jednoznaczny sposób i znane wszystkim, przez to można będzie uniknąć wielu kontrowersji na tym polu.


Jeszcze do niedawna oceny pracowników pojawiały się w każdym większym przedsiębiorstwie, ale od kilku lat dostrzec można powolne rezygnowanie z nich. Już się na to zdecydowało parę bardzo dużych korporacji, takich jak Microsoft, Deloitte i Accenture. Jak się okazuje, podstawowym powodem takiej decyzji było to, że według zdania managerów po prostu przestawały się one sprawdzać.


Jako jeden z podstawowych czynników wpływających na taką sytuację przedstawia się to, że przez tak długi okres czasu zaczynają się pojawiać spore trudności w odpowiednim przypomnieniu sobie wszystkich istotnych z udziałem pracownika. Przez to będą się pojawiały kłopoty ze zrobieniem sprawiedliwej oceny, a tym samym pod znakiem zapytania staje sensowność tego typu działań.


Będzie to zresztą potwierdzała coraz większa liczba managerów mających odpowiedzialność za zasoby ludzkie w firmach, w których pracują. W opiniach, które oni przedstawiają używane najczęściej pracownicze oceny nie podnoszą wcale wyników pracy, ani też nie dają oczekiwanych odpowiedzi na istotne dla pracownika oraz firmy pytania związane z dalszym rozwojem.


Dlatego też coraz częściej się słyszy o tym, że kolejna z dużych organizacji rezygnuje zupełnie z przeprowadzania ocen pracowników, uznając je za zupełnie zbędne. Procesy takie przebiegają jak na razie wolno, bowiem wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu takie rozwiązanie stosuje. Jednak trendy, które można obecnie zauważyć pokazują, że zjawisko to zaczyna się dość mocno nasilać, zwłaszcza że się pojawia dość dużo głosów krytykujących sposoby oceniania.