Jesteś tutaj

Na jakie niebezpieczeństwa należy zwrócić swoją uwagę przy wprowadzaniu nowych strategii w firmie.

Każda nowo wprowadzana personalna strategia powinna uwzględniać kompleksową strategię przedsiębiorstwa, w szczególności jeśli wiązało się to będzie z większymi zmianami. Całkiem odmiennie tego typu zmiany sprawdzają się w różnych przedsiębiorstwach, z tego też powodu istotne jest właściwe dostosowanie zestawu działań personalnych do nowej koncepcji rynkowej.

Główną rzeczą z pewnością być powinno zagwarantowanie właściwej liczby dobrze przeszkolonych pracowników, jacy mogliby nowe zadania wykonywać. To powinno być na samym początku przed jakimikolwiek działaniami, bowiem danie mało przygotowanym ludzim, bez wymaganych kwalifikacji, nowych obowiązkówraczej pomyślnie się nie skończy.

Ważne będzie również dokładne uświadomienie załodze potrzeby i sensu wprowadzanych zmian, pracownicy niższego szczebla w wielu przypadkach bowiem różnymi sposobami blokują wszystkie nowe rzeczy. Wynika to niekiedy z tego, że nie mają do nich przekonania, wydaje im się, że niewiele będą z tego mieli, czy po prostu nie bardzo rozumieją sensu zmian zainicjowanych przez zarząd.

W wielu przypadkach pojawić się również mogą w wielu działach problemy organizacyjne. Mogą się gubić istotne dane, przepływ wszystkiego jest dużo wolniejszy, a realizowane projekty trwają znacznie dłużej. Wszystko to wpływa na wydajność firmy, a jednocześnie może powodować rozmaite napięcia oraz konflikty wśród współpracowników, które niekiedy będą się jeszcze powiększały.

Z takich też właśnie powodów praktycznie każda istotniejsza zmiana organizacyjna w firmie, zwłaszcza dotykająca bezpośrednio większą ilość pracowników, powinna zostać poprzedzona wyjaśniającymi działaniami i odpowiednią ilością szkoleń. Załoga, która dobrze wie, w jakim celu zmiany są realizowane, a poza tym dostrzeże wymierne korzyści dla siebie z pewnością bardziej będzie otwarta na różne nowości.

Bardzo ważne zadanie w całości procesu wdrażania nowości ma dział personalny, bowiem to na nim tak naprawdę będzie spoczywał obowiązek należytego przygotowania pracowników. Z takich też powodów procedury i działania realizowane przez ten dział, a zwłaszcza przez jego dyrektora uwzględniać muszą eliminację i przeciwdziałanie opisywanym zagrożeniom.