Jesteś tutaj

Jak dobre zarządzać funkcjonowaniem działu personalnego w większej firmie.

W dużej ilości firm, szczególnie tych trochę większych, pracowniczymi sprawami zajmuje się odpowiedni dział, do jakiego zadań będzie należała obsługa wszystkiego, co jest związane z zatrudnieniem pracowników. Bardzo istotne w czasie jego prowadzenia jest to, żeby skupić się bardziej na ludziach, a nie ich aktach, bo zawężenie zadań tego działu jedynie do obsługiwania dokumentacji z całą pewnością nie będzie dobre.


Często mogą się pojawić przypadki, że firmy rozrastają się tak dynamicznie, że ich działy HR nie nadążają z bieżącą obsługą. Jeśli osoba, która takim działem zarządza niewłaściwie zdecyduje co do jego działania, to okazać się nagle może, że wszystkie prace będą szły tylko i wyłącznie w stronę administracji kadrowo-płacowej.


Nie jest to dobre rozwiązanie, bo co prawda dokumentacja będzie jak najbardziej w porządku, lecz na takiej polityce mogą zacząć cierpieć członkowie załogi. Może być zupełnie pominięta kwestia szkoleń zawodowych, planów rozwoju zawodowego czy systemu oceniania, a to znacznie wpływa na motywację i kwalifikacje pracowników.


Właściwie zorganizowany dział personalny musi umieć znaleźć odpowiednią równowagę między tym, co wymagają przepisy, a celami, do których w sumie został on otwarty. Ogromnie ważna jest w takim przypadku postać dyrektora takiego działu, swoimi decyzjami wyznaczała ona będzie obszar obowiązków, którymi mają się zająć członkowie działu.