Jesteś tutaj

W jakim celu badać systemy kompetencyjne

W praktyce biznesowej menedżerowie zwykle wykorzystują do wielu zjawisk pojęcie: zestaw kompetencji. Jednak można zapytać, co to słowo naprawdę oznacza. W ramach sesji szkoleniowych często rozmawiamy na ten nurtujący uczestników temat. Moi rozmówcy w czasie sesji szkoleniowych miewają w tym obszarze bardzo dużo dylematów.
Ażeby każdy z czytających zrozumiał zakres tematyczny niniejszego artykułu, jestem zmuszony napisać, iż kilkadziesiąt lat temu przez przejawianą przez człowieka kompetencję pojmowano posiadanie ustanowionego przez władze prawa do reprezentowania i występowania w imieniu określonej organizacji. W odróżnieniu od kompetencji zdolność do efektywnego działania wiązała się z czasami z wyuczonym zawodem na określonym polu działalności. Podobieństwa w przedstawionym temacie rozważań ciekawie zaprezentował T. Fińkiewicz na tej stronie internetowej: AC i DC
Dziś kompetencje oznaczają kwalifikacje - wiedza, normy zachowań oraz nastawienie do pracy konieczne do sprawnego wykonywania pracy na danym stanowisku. Opisując kwalifikacje personelu jesteśmy w stanie zdiagnozować:
- praktyczne możliwości wykonywania pracy, które obejmują dane i informacje, które dany zatrudniony powinien wiedzieć, aby pełnić powierzoną mu rolę, a dodatkowo wszelkie talenty, jakie są konieczne, np. umiejętności obliczeniowe,
- cele rozwojowe,
- niezbędne kwalifikacje specjalistyczne,
- doświadczenie zawodowe i typy przedsiębiorstw, w których podwładny miał umowę o pracę,
- nadzwyczajne osiągnięcia pozwalające przewidzieć sukcesy w obecnej sytuacji,
- wszystko, czego przedsiębiorstwo zamierza oczekiwać od osoby zatrudnionej, na przykład rozwijanie nieodkrtych sektorów rynku albo towarów, podwojenie sprzedaży, skuteczności w pracy albo sprawniejszej obsługi gwarancyjnej, projektowanie nowych systemów zarządzania,
- dopasowanie organizacyjne.
Jak wynika z powyższych rozważań, pozytywne efekty z diagnozowania pracy zwykle okazują się znaczące. Przełożony uzyskuje aktualną wiedzę na temat pracowników. Pracownicy widzą, iż firma o nich myśli oraz planuje ich zatrudniać w przyszłości.
W dalszych postach opiszę po kolei wszystkie rodzaje zestawów kompetencji.
Na tą chwilę to tyle naszych przemyśleń.
Opracowanie:Dariusz Bocian
Twórca tej notatki jest absolwentem wydziału anglistyki Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z obszaru rachunkowości. Posiada certyfikat Konsultanta Terapii Ustawień UJR. Rozwija swoją firmę w Szczecinie. Od piętnastu sezonów koordynuje warsztaty i tworzy gry odnoszące się do rekrutacji i selekcji kandydatów w sektorze „meble i wyposażenie wnętrz”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Badania potrzeb szkoleniowych
Systemy ocen menedżerów
Strategia kadrowa w nowoczesnej firmie
Skuteczne zarządzanie kadrami
Coaching
Rozwój pracowników
Assessment Center