Jesteś tutaj

Tworzenie harmonogramów staje się coraz bardziej ważne dla pracodawców

W tym blogu postanowiłem przedstawić kolejną kompetencję kierownika. W czasie prowadzonych szkoleń dla menedżerów najczęściej dostajemy inspirujące studia przypadku dotyczące umiejętności menedżerów. Dochodzimy do wniosku, iż najważniejszą aktywnością kierownika jest tworzenie harmonogramów.

W czasie realizacji szkoleń dla pracowników kancelarii prawnych dowiedzieliśmy się o nowej technice motywowania pracowników. Powyższa technika opiera się na założeniu, że w każdej firmie zawsze warto zrobić plan , a także ustalić cel. W dalszej kolejności kierownik powinien przekazać i wyjaśnić te wytyczne członkom zespołu. Jeśli współpracujące z nim osoby rozumieją zamierzenia albo plany zespołu, lepiej osiągają wyższe wyniki. Taką wiedzę warto rozwijać podczas szkoleń, takich jak Szkolenia Przywództwo i Kierowanie .

Ustalanie harmonogramów polega na narysowaniu mapy ”co, kto i kiedy robi” i nakreśleniu dokładnych celów dla firmy. Podejmowanie decyzji na temat działań często jest dość trudne. Biorąc pod uwagę, że plan i cel są drogowskazem dla firmy, zwykle należy tworzyć harmonogramy i wytyczne bardzo szczegółowo. Plan składa się z czynności}, przedziałów godzinowych i podmiotów wykonawczych, które muszą wykonać ustalone wcześniej czynności.

Cel musi być zachowany w programie graficznym lub np.w Wordzie. Całkiem efektywnie tworzy się harmonogramy przy pomocy programów informatycznych. W Internecie można znaleźć rozbudowane programy informatyczne, które umożliwiają menedżerowi układać czynności w plan.

Należy jeszcze powiedzieć, że cele bywają niezbędne w pracy, z tego powodu, że plan prowadzi do zrealizowania jasnego zamierzenia. Zwykle to kierownik ustala cele ustalone w strategii firmy. Tak określona koncepcja strategii firmy bywa wyjątkowo ważnym dokumentem dla instytucji.

Na naszych sesjach doradczych przełożeni wydziałów bardzo często opisują swoje korporacyjne harmonogramy. W dalszej części szkolenia korygujemy ich harmonogramy oraz ustalamy sprawdzone sposoby pracy nad planem. Pamiętaj, iż dobry przełożony wie jak ustalać harmonogramy. W przeciwnym wypadku w przedsiębiorstwie jest chaos.

NASZE WPISY
Niniejszy serwis redaguje drużyna mających wieloletni staż ekspertów tworzących szkolenia na tematy miękkie z kilkunastu branż.

Na tej stronie mówimy o:
- pomiary satysfakcji pracowników w firmach
- testy interpersonalne
- zajęcia edukacyjne z tematyki miękkiej
- spotkania motywacyjnych
- kierowanie kapitałem ludzkim
Jak zawsze namawiamy do kolejnych spotkań na naszej stronie.