Jesteś tutaj

Teoretyczne uwarunkowania szkolenia dorosłych

W następnych artykułach na mojej witrynie zaprezentuję zasady szkolenia osób po 30 roku życia. W zjawisku uczenia innych w szerszym podejściu można wskazać podstawowe etapy, opisujące zasób wiadomości nie tylko jako posiadane informacje, ale także umiejętności ich wykorzystania i nabyte nastawienie do życia. Ich typologię opisał Michael Hanson w 1998 oraz ciekawie opisał w niewielkiej monografii, więcej: Mądre Gry Szkoleniowe
Pierwszy krok w procesie doskonalenia kompetencji osób dorosłych w opisanym wyżej określa się jako nieograniczoną niekompetencję, która oznacza posiadanie wiedzy za pomocą powiązanych ze sobą zjawisk: potencjalny uczeń nic nie wie w danym obszarze wiedzy oraz nie zdaje sobie sprawy z swojej luki w braku wiedzy.
Drugim elementem w procesie edukacji będzie często ograniczona niekompetencja. W czasie jego występowania szkolony jest świadomy braków w swoich kompetencjach, jednak wciąż nie ma odpowiednio dużo wiedzy, ażeby te luki uzupełnić.
Następny element w procesie edukacji to „świadoma umiejętność w posługiwaniu się wiedzy”. Uczący się zdążył pozyskać do tej pory podstawową wiedzę, ale żeby zastosować ją w praktyce powinien być przygotowany na wysiłek posiadając wystarczającą proaktywną postawę. Ten krok do doskonałości tylko czasami zakończony jest pozytywnym rezultatem. Na tym etapie nie ma znaczenia już czynność przekazywania wiedzy, ważna jest czynność uczenia się.
Czwartym krokiem do doskonałości, możliwym do osiągnięcia, jeśli uczący się jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieograniczona umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą”. Zdobyta kompetencja okazuje się w tym miejscu zestawem odruchów, wartości życiowych i behawioralnych uwarunkowań.
Warto podkreślić, że dużo studiów podyplomowych, szkoleń oraz ogólnie rozumiana edukacja szkolna jest skoncentrowana na technikach rozwoju kompetencji człowieka. Z tego powodu w kolejnym artykule przedstawię sposoby uczenia się człowieka. Warto je znać, gdy gry i symulacje będą w agendzie sesji szkoleniowej.
Piotr Biurny
Autor tej notatki jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z tematyki etnologii. Posiada tytuł Instruktora Planowania Strategicznego JID. Rozwija swoją firmę w Świerklańcu. Od dziesięciu sezonów prowadzi zajęcia i projektuje badania dotyczące efektywności osobistej w sektorze „magazynowanie i spedycja”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Gry Handlowe
Szkolenia interpersonalne
Gry tworzone na miarę
Delegowanie
Symulacje Six Sigma
Zarządzanie czasem
Warsztaty zamknięte
Licencje dla coachów