Jesteś tutaj

Style uczenia się dorosłych

Dla mnie istotnym z grupy powodów, aby wykorzystywać wcześniej obmyślane gry i symulacje, byłby styl podnoszenia kwalifikacji przez dorosłych. Mam tu na myśli technikę uczenia się pożądaną przez konkretnego człowieka. Tomas Kotler w swoim obrazie cyklu uczenia się opisał cztery podstawowe style dokształcania się: zdywersyfikowany, kompaktywny, kognitywny, akomodacyjny. W oparciu o te style Adam Mumford i John Keynes w 1986 roku opracowali kwestionariusz, który pozwala na samodzielne określenie własnego sposobu uczenia się. Można go znaleźć na stronie mojego znajomego: Zaawansowane Gry Strategiczne
Autorzy jeszcze w innych materiałach wskazują na pewne role, jakie mają uczestnicy szkoleń:
Aktywista, preferujący nowatorskie bodźce. Zawsze ożywiony i gadatliwy, posiada chęć niekończącego się dokształcania się, jest dobrze nastawiony do nowych działań. Najpierw coś robi, dopiero potem myśli. Chce wszystko własnoręcznie przetestować - czy w rzeczywistości się to sprawdzi w praktyce.
Badacz – można go nazwać też: obserwator. Diagnozuje w sposób metodyczny wszelkie możliwe warianty wskazując najbardziej efektywne z nich. Tacy dorośli nie chcą działać w stresie, wszystko muszą przeanalizować samemu.
Teoretyk – dla mnie jest to ponad wszystko perfekcjonista. Jego wnioskowania bywają niepoprawnie logiczne, a podejmowane czynności nazbyt drobiazgowo zaplanowane. Dobrze tworzy uogólnienia, sam dość często przekształca wszystko na wizjonerskie obrazy.
Umiejętność rozpoznawania tych sposobów uczenia się jest niezwykle przydatna w czasie prowadzenia projektów szkoleniowych. Pozwala trenerowi dostosować się do cech uczestników. Jestem przekonany, że metoda uczenia innych to także kompetencje z teorii psychologicznych, nie wyłącznie metod tworzenia pożądanego układu zdolności wykonywania pracy.
Franciszek Markowski
Twórca tego wpisu jest absolwentem kierunku prawa Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z dziedziny logistyki. Posiada licencję Mistrza Konkurencyjności AHG. Kieruje agencją treningową w Rawiczu. Od czternastu sezonów koordynuje warsztaty i pisze gry dotyczące kompetencji społecznych w sektorze „windykacja należności”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BLOGA:
Gry Team building
Warsztaty miękkie
Gry licencjonowane
Zarządzanie
Gry produkcyjne
Negocjacje
Wyjazdy integracyjne
Narzędzia Instrukcje dla asesorów AC/DC