Jesteś tutaj

Reguły dokonywania oceny pracowników

Wytyczne podejmowania kolejnych kroków w czasie dokonywania oceny pracowniczej (opierając się o sprawdzone reguły) jest wyjątkowo ważnym założeniem kompletnego układu metod i technik oceniania pracowników. Wpływa to na skuteczne dokonanie diagnozy efektów pracy i uzyskaniu zamierzonych rezultatów. Wyłącznie zdefiniowanie zasad, w obszarze których diagnozy efektów pracy zostanie przeprowadzany nie jest wystarczającym determinantem. Ważne jest ciągłe postępowanie w obszarze ustalonych wcześniej założeń. To co opisałem czytelnik może znaleźć na poniższych stronach Badania Satysfakcji Pracowników
Podstawowe wytyczne dotyczące diagnozowania efektywności pracowników to:
- Działanie odnosząc się do wcześniej określonych, długofalowych celów; diagnozowanie efektów pracy pracowników nie powinno być nigdy aktem oderwanym od kontekstu zarządzania
- Trafne i konsekwentne wykorzystanie rezultatów procesu oceniania w założonej strategii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
- Stosowanie wspólnych zasad diagnozowania efektywności pracowników wśród wszystkich pracowników
- Używanie mierników dających możliwość agregowania wyników w poszczególnych kategoriach osób pracujących w firmie
Zróżnicowanie kryteriów, w oparciu o które działa system ocen pracowniczych
- Używanie jednakowych reguł zasad w ciągu określonego przedziału okresu czasu
- Uruchamianie kolejnej oceny pracowników w jasno zdefiniowanych interwałach czasowych
- Określenie związku dokonywania oceny pracowniczej z innymi funkcjami zarządzania personelem
- Funkcjonowanie w ramach jasno zaprojektowanej techniki oceniania pracowników
- Przeprowadzenie szacowania dopasowania kompetencji pracownika do profilu stanowiska przez odpowiednio przeszkolone osoby
- Konieczność raportowania wyników diagnozy na przestrzeni czasu
Myślę, że powyższe wskazówki są nieskomplikowane do stosowania i pociągają za sobą niezwykle korzystne rezultaty. Zaprezentuję je w kolejnym wpisie.
To tyle moich inspiracji.
Opracowanie:Rafał Filipski
Twórca tego wpisu jest absolwentem kierunku anglistyki Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z zakresu . Posiada tytuł Coacha Odnowy Beavioralnej MGO. Mieszka w Serocku. Od ośmiu sezonów koordynuje warsztaty i opracowuje badania dotyczące kompetencji społecznych w branży „telekomunikacja”.

TAGI:
Audyty płac i benefitów
Ocena 360 w organizacjach
Polityka personalna w usługowej firmie
Skuteczne zarządzanie kadrami
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Struktura organizacyjna
Systemy kadrowo płacowe