Jesteś tutaj

Podstawowe zagadnienia w zakresie motywacji

Aktywizacja do pracy to procesy wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące i sterujące postępowaniem człowieka. Wyróżniamy motywowanie zewnętrzne, do której zaliczamy: ukaranie pracownika, premie, diagnozowanie zachowań oraz wpływ przełożonych. W literaturze można znaleźć dodatkowo motywowanie wewnętrzne, do której można zaliczyć: piramidę Maslowa, lęki, zainteresowania, dążenie do znaczących osiągnięć, wizje przyszłości a także materialne rezultaty. O tym moższe poszukać w tym poradniku: Metodologia Wyjazdów Integracyjnych
Najbardziej znane określenia:
Potrzeba to dążania zaistniałe pod wpływem odczuwanych emocji albo innych zagrożeń, uosabiające się w aktywnym wyrażaniu woli do aktywizowania określonego postępowania dla realizacji zaplanowanego rezultatu.
Rozpoznawanie motywów codziennego działania definiuje się jako wskaźnik samoświadomości i umiejętność werbalizacji źródeł zaistniałego procesu życiowego. Staramy się znaleźć potrzeby istotne dla człowieka, wyznaczające rodzaj przejawianych aktywności, ich przebieg oraz oczekiwany efekt.
Potęga motywów : skuteczność podejmowanych aktywności, ma wpływ intensywność motywów racjonalnych lub duchowych. U większości pracowników te drugie z wiekiem zaczynają wskazywać na choroby. Jak wykazały badania, że na sprawność procesów życiowych ma wpływ kierunkowy charakter emocji: korzystne dla zdrowia zwiększają skuteczność działania, negatywne jednak je obniżają. Także forma odczuwanych potrzeb ma swój udział w efektywności pracy, na przykład wrażenie przygnębienia nie wpływa pobudzająco na procesy życiowe. Ważna będzie dla człowieka też intensywność wrażenia. Nie istnienie pobudzenia dochowo-synaptycznego lub zbyt duże wywoływanie tego stanu nie podnoszą skuteczności aktywności życiowej. Co więcej, za wysokie pobudzenie psychomotoryczne z zasady przyczynia się do chorób w wieku starszym.
To tyle haerowych przemyśleń.
Autor:Ludwik Tarpatny
Autor tej notki jest absolwentem wydziału informatyki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z tematyki rachunkowości. Posiada licencję Coacha Sprzedaży Relacyjnej LUT. Pracuje w Oświęcimiu. Od siedmiu sezonów koordynuje warsztaty i pisze gry odnoszące się do rozwoju pracowniczego w sektorze „AGD RTV”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Badania potrzeb szkoleniowych
Rekrutacja w przedsiębiorstwach
Strategia personalna w nowoczesnej jednostce biznesowej
Praktyczne zarządzanie personelem
Coaching
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Oprogramowanie rekrutacyjne