Jesteś tutaj

Po co warto diagnozować potrzeby szkoleniowe

Każde szkolenie powinno mieć w swoich założeniach zrealizowanie celów rozwojowych kadr w firmie, które zostały określone w okresie ich badania. Określanie celów szkoleniowych to pierwszy etap projektu szkoleniowego. Osoby prowadzące szkolenia utrzymują, że jest to najważniejszy moment, decydujący , czy szkolenie będzie wartościowe.
Doświadczeni trenerzy biznesu uważają, iż określanie potrzeb rozwojowych to najważniejszy krok do tego aby rozwinąć specjalistyczne pertraktacje w zakresie formalnego wykształcenia, umiejętności oraz postaw, jakie wymagają zatrudnieni na danym stanowisku zatrudniający w firmie. Chciałbym również podkreślić, iż pracodawca może w ten sposób kształtować treści, jakie będą poruszane podczas szkolenia. Mechanizm jest omówiony na tym portalu: System Oceny I Rozwoju
Dzięki wykorzystaniu badania potrzeb w projektach szkoleniowych i doradczych osiągniemy kilka celów.
Wymieniając od najważniejszego - rozpoznamy stan zintegrowania wewnętrznego wyłonionej do szkoleń grupy – w jakim stopniu osoby w grupie się znają, jaka ukształtowała się technika współpracy, itd.
Po drugie, zdiagnozujemy poszczególne obszary wiedzy, które ma już zbiorowość pracowników w obszarze planowanych do omówienia problemów. Takie działanie umożliwia nam dopasować poziom sesji szkoleniowej do wymagań klienta. Aby to osiągnąć, zobaczmy poprzednie programy szkoleń w których wzięła udział ta grupa.
Gdy zdecydujemy się określać potrzeby szkoleniowe, zrozumiemy rzeczywiste problemy z życia biznesowego szkolonych osób – by także te sytuacje omawiać na szkoleniu. Takie działanie uczestnikom pozwoli skorzystać z zajęć precyzyjne, często przygotowane do użycia i do zaprezentowania zarządowi metody pracy, nie abstrakcyjne pomysły.
Następny cel – przeanalizujemy w ramach naszych możliwości potrzeby uczestników – mam tu na myśli odniesienie się do problemów firmy, ale i zagadnień przydatnych dla personelu.
Kompetentni specjaliści ds. HR mają świadomość, iż im dokładniej przeprowadzą wraz z doradcą firmy szkoleniowej badanie potrzeb rozwojowych, tym dokładniej będzie można określić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele sesji szkoleniowych.
Na tą chwilę to tyle naszych przemyśleń.
Autor:Jan Senny
Autor tej notki jest absolwentem kierunku informatyki Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z tematyki ubezpieczeń społecznych. Posiada licencję Konsultanta Wizerunku Osobistego FZY. Mieszka w Tomyślu Wielkim. Od sześciu sezonów wykłada i kreuje gry odnoszące się do wystąpień publicznych w sektorze „przemysł lekki”.

O NASZYM BLOGU:
Audyty wynagrodzeń
Ocena 360 pracowników
Strategia kadrowa w komercyjnej organizacji
Skuteczne zarządzanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Selekcja kandydatów do pracy