Jesteś tutaj

Ocena projektu z zakresu szkoleń

Z przeprowadzanej diagnozy cyklu szkoleń wypływa wiele postulatów usprawnień na przyszłość. Uczestnicy testują siebie, w jakim kierunku zrobili „progresy kompetencyjne”. Ich szefowie pozyskują diagnozę na temat efektów szkolenia u podwładnych. Trenerzy mają informację, jakie obszary muszą zrobić dokładniej podczas kolejnego takiego projektu szkoleniowego. Informacje do sporządzenia tego artykułu skopiowałem z tego portalu:
Kierowanie Projektami HR
Zebrane informacje, formularze ankiet oraz praktyczne efekty z organizowanych wcześniej szkolen, bywają interesującą platformą wniosków do dalszych, dużo innowacyjnych szkoleń czy działań doradczych. Poprawiają też wiedzę osób zajmujących się szkoleniami w służbach kadrowych firm.
Ocena projektu szkoleniowego musi odpowiadać na kilka pytań:
- czy cele projektu szkoleniowego są zrealizowane?
- na ile dało się osiągnąć zamierzony przyrost operacyjnych zakresów wiedzy u szkolonych osób biorących udział w szkoleniu?
- czy przedstawiony zakres merytoryczny oraz wiedza stały się odpowiedzią na wyzwania uczestników?
- czy pozyskana umiejętność jest inkoporowana oraz zaszczepiana do operacyjnych czynności uczestnika?
- czy wydatek związany ze szkoleniem jest opłacalny?
Wymienione zagadnienia opisują, jak zadziałały przygotowane aktywności, użyte podczas warsztatów. Dzięki temu szkoleniowiec powinien wiedzieć, jak ważne bywają: przygotowane przed szkoleniem diagnozy oczekiwań rozwojowych, nakreślenie zakresu tematycznego szkolenia, zdefiniowanie celów projektów szkoleniowych, zaopatrzenie szkoleń w zakresie gier i symulacji.
W kolejnym artykule przedstawię typowe inicjatywy po szkoleniowe.
To tyle menedżerskich myśli.
Redakcja:Ignacy Stuligrosz
Twórca tej notki jest absolwentem kierunku informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z obszaru medioznastwa. Posiada certyfikat Instruktora Wizerunku Osobistego AYR. Rozwija swoją firmę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od dziewiętnastu sezonów wykłada i kreuje badania dotyczące promocji i reklamy w sektorze „konsulting i usługi b2b”.

HASŁA:
Badania potrzeb szkoleniowych
Rekrutacja w przedsiębiorstwach
Polityka kadrowa w produkcyjnej jednostce biznesowej
Wieloaspektowe zarządzanie ludźmi
Coaching
Kształtowanie przywództwa
Development Center