Jesteś tutaj

Ocena instytucji edukacyjnej

Zaangażowanie i zadowolenie uczestników oraz rezultaty sesji szkoleniowej (w warsztatach tzw. in company) zależą od szerokiego spektrum czynników: właściwego określenia dążeń firmy klienta, dopasowania technik oraz oczywiście chwiejnego czynnika wynikającego z udziału ludzi. Nieco bardziej złożona sytuacja jest analizowana w projektach doradczych otwartych. W takich projektach mogą uczestniczyć ludzie pracujący na danym stanowisku w firmie, ale wywodzący się z różnych firm. Wtedy kryteria oceny instytucji prowadzącej szkolenie mogą być podobne, jednakże współpraca z organizacją edukacyjną miewa czasami bardziej spersonalizowany charakter. Dużo na ten temat znajdziesz tu: Dedykowane Szkolenia Obsługa Klienta.
Rekomendowana przez Narodowe Koło Firm Konsultingowych metoda doboru narzędzi pomiaru efektów szkoleń może uwzględniać etap wstępnego projektu i fazę działania ostatecznego. Jest to efektem dokładniej oceny celów szkoleniowych. Na początku kupujący musi rozpoznać, jaką koncepcję sesji szkoleniowych – będącą odpowiedzią na poprzedzające ten fakt zdefiniowane zamierzenia – proponuje firma szkoleniowa.
Dzięki informacji zwrotnej instytucja szkoleniowa jest w stanie rozeznać, czy jej koncepcja jest zaakceptowana przez firmę klienta i ma możliwość zaplanować przyszłe badanie oczekiwać uczestników. Po tych czynnościach najczęściej nadchodzi czas na decyzję w sprawie dostawcy (instytucji szkoleniowej). Następne prace wymagają poniesienia całkiem sporych kosztów i odpowiedniego określenia zadań dla obydwu firm.
Pierwsze kroki procedury zaprojektowania oraz przeprowadzenia projektu szkoleniowego to:
- przesłanie prośby o ofertę i odesłanie przez firmę szkoleniową wstępnych informacji ofertowych,
- zaplanowanie bazowych założeń organizacji projektu i początkowe zdiagnozowanie rezultatów szkoleniowych, jak również metodologii realizacji zajęć.
O BLOGU
Nasz portal tworzy grono doświadczonych specjalistów organizujących treningi dla przedsiębiorstw z kilkunastu sektorów rynku.
Pomysłodawcą i wykonawcą niniejszego bloga jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z publicznego przemawiania i jednocześnie doradca w programach dotykających problematyki rekrutacji i selekcji personelu.
W naszym portalu mówimy o:
- audyty zaangażowania ludzi w instytucjach i organizacjach
- testy kompetencyjne
- warsztaty z kompetencji społecznych i biznesowych
- eventy incentive
- kierowanie kadrami