Jesteś tutaj

Najważniejszy punkt programu szkoleniowego

Specjaliści z działu personalnego, którzy pierwszy raz są w sytuacji aby zrealizować spory program szkolenia, odnoszą często wrażenie, że projekty wydają się zbliżone do typowych operacji personalnych w ramach ich obowiązków. Więcej wskazówek można znaleźć tu: Definicje - Szkolenia Biznesowe .
Każdy program poświęcony szkoleniom zawiera kilka następujących kroków:
- zainicjowania działań - zdiagnozowanie podstawy prowadzenia projektu i decyzji w zakresie, po co trzeba przeprowadzić projekt),
- sporządzania harmonogramu, co oznacza precyzyjną analizę przyczyn organizacji szkolenia, zbudowanie rachunku przepływów pieniężnych i harmonogramu sesji, rekrutację trenerów i sal na przeprowadzenie szkolenia, napisanie programów szkoleń,
- przygotowania zajęć dydaktycznych oraz aktywności aplikacyjnych,
- kontrolowania wyników projektu szkoleniowego,
- zakończenia kontraktu rozwojowego, czyli wsparcia we wprowadzeniu zmian oraz planowanie dalszych kroków – np. następnego programu dla personelu.
Wydaje się, iż najważniejszym przedziałem czasu jest czas planowania programu rozwojowego. W tym okresie zwykle zapadają kluczowe sprawy. Konsekwencje takiego etapu trener oraz pracownicy biorący udział w szkoleniu poczują w okresie trwania szkolenia.
Okres programowania kontraktu złożonego ze szkoleń posiada takie kolejne czynności:
- ułożenie agendy sesji szkoleniowej,
- zaprezentowanie pierwszej propozycji,
- badanie oczekiwań uczestników,
- dokładne ustanowienie założeń organizacyjnych, warunków realizacji i określenie zamierzeń rozwojowych oraz metody organizowania sesji sesji szkoleniowych,
- powtórne opracowanie konceptu szkolenia,
- przyjęcie propozycji finalnej.
WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH

Redaktorem powyższego tekstu jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z prowadzenia prezentacji i jednocześnie twórca gier i symulacji w dziedzinie coachingu i mentoringu.
W tym serwisie często przeczytasz także o:
- pomiary motywacji specjalistów w różnych korporacjach
- testy rozwojowe
- programy rozwojowe z tematyki miękkiej
- szkolenia dla pracowników
- zarządzanie kapitałem ludzkim