Jesteś tutaj

Metody w diagnozie kompetencji

Diagnozowanie albo wykonanie miar kompetencji można rozumieć jako zdefiniowanie kluczowych parametrów dla danego rodzaju miejsca pracy, jakie winny zostać spełnione w obszarze znaczącej większości zadań w miejscu pracy i odpowiednich metod wykonywania działań.
Jedną z procedur identyfikacji kwalifikacji była w latach 90-tych kanadyjska metoda zwana: Job Skills Diagnosis Procedure. Dzięki użyciu przez dział zarządzania zasobami ludzkimi dokładnie takiej procedury jest możliwe zbudować lub udoskonalić układ kwalifikacji. Tu można znaleźć charakterystykę wyżej wymienionej procedury: Analizy Satysfakcji Pracowników
Thomas McPower z Nowej Zelandii wymyślił opisywaną procedurę, która właściwie ułatwia uzyskać stan odpowiedni do zdefiniowania kwalifikacji niewymiernych, mniej policzalnych, dzięki którym zwłaszcza praktykanci wykazują wysokie lub przynajmniej dobre rezultaty. Metoda ta opiera się na skatalogowaniu oraz analizie stwierdzeń respondentów zebranych podczas procesu który specjaliści nazywają obserwacyjnym badaniem zachowawczym.
Bazuje on na zadaniu serii otwartych kwestii osobom zatrudnionym na różnych stanowiskach, których rezultaty zawodowe są lepsze niż średnia oraz reprezentatywne dla całej grupy. Pytania ograniczają się do tematu procesów będących obowiązkiem w firmie oraz odczuć dlaczego uzyskują aż tak rewelacyjne wyniki.
Po zebraniu wszystkich odpowiedzi na pytania od uczestników biorących udział w eksperymencie zachowawczym, odpowiedzi mają być przystosowane do rygorystycznych opracowań bazodanowych. Procedura ta jest zbudowana na dużej ilości wniosków, ale ma pewne wady.
Po pierwsze, bodźce decyzyjne nie muszą zostać zastosowane na użytek zdefiniowania systemu norm kompetencyjnych na przyszłość, ponieważ w całości polegają na różnych doświadczeniach respondentów. Kolejna sprawa, procedura zakłada, ażeby menedżerowie mieli adekwatne umiejętności i zaplecze techniczne z powodu wnioskowań ekonometrycznych. Po trzecie, najbardziej efektywni zatrudnieni w firmie są zmuszeni zaplanować pewien okres czasu na wywiad, co powoduje niechęć pracowników z powodu zaprzestania ich pracy w tym czasie.
To tyle menedżerskich inspiracji.
Redakcja:Edmund Stachoń
Redaktor tego felietonu jest absolwentem kierunku filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z dziedziny kierowania produkcją. Posiada tytuł Eksperta NLK. Po studiach osiadł w Zakopanem. Od dziewiętnastu lat prowadzi zajęcia i rozwija gry dotykające tematyki radzenia sobie ze stresem w branży „FMCG”.

HASŁA:
Badania satysfakcji
Ocena 360 w organizacjach
Strategia kadrowa w państwowej firmie
Wieloaspektowe zarządzanie personelem
Coaching
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Systemy rekrutacyjne