Jesteś tutaj

Kroki na drodze zdobywania kwalifikacji dorosłych

Można powiedzieć, że większość studiów podyplomowych, szkoleń i ogólnie rozumiana edukacja szkolna skupia się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, praktycznym wykorzystaniu teorii i predyspozycjach. Często jest tak, że mamy na oku wyłącznie główny punkt każdego szkolenia, a inne pozostawione bywają podlegającemu szkoleniu.
W innym poście opisałem dość szczegółowo sposób zdobycia kwalifikacji (zdefiniowanych szerzej aniżeli jedynie określony zasób danych). W tym celu, aby taki stan miał możliwość zaistnieć, konieczne bywa zapoczątkowanie przyswajania wiadomości, występującego po nadawaniu informacji. Zasadą, która ma funkcję dodatkową podczas jego realizacji, w czasie moich szkoleń była teoria trzech liter A, określona dzięki znaczeniu następujących określeń: wiadomości teoretyczne, praktyka, działanie. Więcej tu: Marketingowe Gry Menedżerskie
Pierwszym warunkiem sprawnego uczenia się jest wzbudzenie motywacji u uczestników szkoleń. Tacy ludzie muszą chcieć się uczyć. Opisywany moment określany jest jako awareness.

Następnym etapem musi być dostosowanie agendy procesu dydaktycznego proporcjonalnie oczekiwań odbiorców procesu edukacyjnego. Nigdy nie prowadziłem kilka razy w taki sam sposób identycznego szkolenia. Kiedy uczę motywowania podwładnych ludzi będących personelem w hotelu, przygotowuję ćwiczenia odpowiednie do sektora wypoczynku i rekreacji. Kiedy mam na szkoleniu pracowników koncernu elektronicznego – w takim przypadku piszę case study z branży telekomunikacyjnej. Takie projekty to pozornie identyczny obszar, w praktyce trzeba wszystkie projekty edukacyjne przygotować odnośnie potrzeb konkretnej firmy. Ten poziom określa się mianen „competences”.

Na koniec etap „work” – czyli wprowadzenie w praktykę teoretycznej wiedzy. Najczęściej uczący się wychodzą z zajęć, odkładają materiały na półkę i w firmie nie ma żadnych zmian. Nauczyciel jednak nie może kończyć swojej pracy po szkoleniu. Nadal odpowiada za wprowadzenie wiedzy w praktyce biznesowej.
Paweł Filipski
Autor tego artykułu jest absolwentem wydziału chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z dziedziny analizy transakcyjnej. Posiada licencję Doradcy Zmiany Osobistej KAF. Prowadzi firmę szkoleniową w Kielcach. Od czterech lat organizuje treningi i tworzy badania dotyczące negocjacji w sektorze „ubezpieczenia”.

TAGI:
Gry Negocjacyjne
Treningi menedżerskie
Gry hybrydowe
Komunikacja międzykulturowa
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie projektami
Kursy trenerskie
Materiały do symulacji dla moderatorów gier