Jesteś tutaj

Kolejność formowania grupy

W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawię wymagane kompetencje menedżera, gdy jego jego własna firma znajduje się na poszczególnych etapach cyklu życia. Jak sami doświadczyliśmy, niektórzy kierownicy nie znają identycznych zasad oraz instrumentów, jakie powinni używać do kierowania pracownikami.
Aby czytelnik zrozumiał etapy budowania zespołu muszę napisać, co to jest grupa ludzi i zespół. Zespół jest małym zbiorem członków firmy. Członkowie w zespole szanują się, nawiązują ze sobą przyjaźnie, motywują się nawzajem i postrzegają siebie jako zespół. Zespół to inaczej różnorodna grupa, która pracuje nad skomplikowanym projektem. Należący do tej grupy ludzie zmierzają do przyszłościoweg wyniku. Wszystkie kompetencje członków zespołu są różne. Nauczyłem się tego, gdy odbyłem szkolenie takie, jak to: Ciekawe I Inteligentne I Zabawne Szkolenia Integracyjne
Z naszego doświadczenia wynika, że dobry menedżer musi posiadać rozeznanie, w jakiej fazie rozwoju znajduje się jego firma. To nie jedynie teoretyczna zasada, ale również praktyczna droga postępowania zmierzająca do rozwoju zespołu. Grupa pracownicza efektywnie realizuje swoje projekty, gdy przełożony rozumie kolejne fazy organizowania zespołu.
Są cztery etapy formowania zespołu. Poziom budowania oznacza, iż członkowie w projekcie nieidentycznie rozumieją sposób działania, który są przekonani aby osiągnąć. W grupie można zdiagnozować wtedy niezbyt wysoki stopień zaufania.
Ludzie podczas sesji doradztwa opowiadali naszym trenerom, że w tej fazie kładą dużą uwagę na to co mówią i robią, bywają dość często niezbyt otwarci, bardzo wolno poznają się.
Osobiste zadania członków zespołu najczęściej stają się w niedługim czasie tożsame z dążeniami zespołu jako całości.
Etap konfliktu w dziale traktowanym jak zespół oznacza, że powinny się pojawić niesnaski na temat zadań jakie określa sobie firma . Ujawniają się nieprzewidziane konflikty i różnice opinii. Niewystarczająco jasne określenie celu i planu wywołuje u członków zespołu zniechęcenie.
W tym właśnie momencie zwykle jest czas negocjowania sposobów działania członków zespołu. Ten punkt w cyklu życia zespołu zakłada, że ludzie próbują kreować wspólne zasady wykonywania zadań oraz normy zachowań.
Tyle przywódczych przemyśleń.
Redakcja: Tomasz Domański
I DODATKOWO JAK CO MIESIĄC GARŚĆ INTERESUJĄCYCH DANYCH ODNOŚNIE INTEGRACJI Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:
- Najchętniej zamawiana forma gier : gry miejsce
- Najwyżej ocenione w testach po wyjeździe gry – komentarze grup: planszowe gry strategiczne
- Statystyczna liczebność zespołu uczestniczącego w grze: sześćdziesiąt osób.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na wyjazd: końcówka tygodnia.
- Najchetniej wybierana lokalizacja: Kaszuby

ŹRÓDŁO: Training Projects
Pracujemy jako zespół animatorów zajęć z wieloletnią praktyką w działach HR ale jednocześnie uprawnieniami związanymi z wspinaczką i grotołastwem, co uprawnia nas do wykonywania programów w formie plenerowej, łącząc kształcenie pracowników i atrakcyjne gry. zatrudnieni u nas animatorzy to także autorzy książek poradnikowych i inspirujące osobowości.
Nasze widowiskowe wyjazdy integracyjne i praktyczne szkolenia team building są rekomendowane przez wiele instytucji z całego kraju.