Jesteś tutaj

Jakie efekty daje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych

Zwykle prowadzący szkolenia mówią, iż najważniejszym krokiem wszelkich działań szkoleniowych jest określenie oczekiwań edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu. Ten etap warunkuje, jak bardzo szkolenie będzie można zakończyć sukcesem i czy okaże się produktywne. Poznajmy szczegóły.
Określanie potrzeb szkoleniowych to regularnie prowadzony proces, kiedy to rejestrowane jest wyrażone zapytanie dotyczące projektu szkoleniowego. W tym właśnie czasie określone bywają problemy, określone źródła uzyskania oraz projektowany jest efektywny program realizacji. Zbliżone określenia tego zjawiska szukaj w tym portalu: Analizy Satysfakcji Pracowników
Jako kolejny krok po zbadaniu wymagań szkoleniowych idzie się do określenia efektów projektu szkoleniowego, co umożliwi zniwelowanie luk kompetencyjnych. Określone efekty dają możliwość stworzyć plan i przeprowadzić projekt szkoleniowy, a następnie je ocenić. Rezultaty zawsze były dzielone na następujące kategorie: poznawcze, oparte na zachowaniach, oparte na emocjach.
Rezultaty określania oczekiwań doskonalenia kompetencji są w kolejności od najważniejszych:
- Poznanie praktycznych zjawisk z codziennej pracy uczestników szkolenia – by właśnie te zjawiska rozpracowywać w ramach projektu szkoleniowego.
- Analiza wymagań uczących się. Ma to na celu odniesienie się do kwestii ważnych dla pracowników, a nie jedynie do sytuacji firmy klienta.
- Poznanie planów i sytuacji biznesowej firmy, szczególnie gdy szkolenie prowadzi niezależny szkoleniowiec.
W tym miejscu zamieszczam tradycyjne kwestie w określaniu oczekiwań rozwojowych.
- Czy firma posiada metody motywowania do pracy oraz system ocen?
- Jak często przedsiębiorstwa stosuje pobudzający aspekt kształtowania wynagrodzeń?
- Jak przedsiębiorstwa bada poziom zaspokojenia potrzeb personelu?
- Jakie kłopoty z pobudzaniem personelu podkreśla kadra menedżerska?
- Czy używany jest motywacyjny aspekt feed backu na gorąco?
Tyle haerowych przemyśleń.
Opracowanie:Mateusz Królewicz
Redaktor tej notatki jest absolwentem kierunku politologii Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z zakresu . Posiada tytuł Instruktora Odnowy Beavioralnej LIO. Kieruje agencją treningową w Żyrardowie. Od czternatu sezonów szkoli i rozwija badania dotykające tematyki ekonomii i ekonometrii w sektorze „ubezpieczenia”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Badania wynagrodzeń
Systemy ocen w biznesie
Polityka personalna w handlowej firmie
Skuteczne kierowanie personelem
Programy rozwoju talentów
Badania osobowości
Oprogramowanie rekrutacyjne