Jesteś tutaj

Jak skomponować efektywne kursy i szkolenia

Rezultaty zorganizowanego szkolenia bywają zależne od kilku charakterystycznych elementów programu szkoleniowego. Przewidzenie ich oraz sprawne i skuteczne użycie ma wpływ na motywację do uczenia się uczestników i pomaga wystarczająco wcześnie zlikwidować potencjalne przeszkody.
Wyniki kursu najbardziej wynikają z wybranej metody projektu szkoleniowego. Różne techniki szkoleniowe najchętniej używane w praktyce przez rodzimych szkoleniowców w niedawnej przeszłości mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące rodzaje kursów o charakterze szkoleniowym: w czasie pracy, przy pomocy narzędzi pracy i poza pracą. W tym ostatnim przypadku da się w zależności od sytuacji organizować projekty szkoleniowe w centrach szkoleniowych, ośrodkach seminaryjnych oraz w warsztatach zawodowych. Połączeń metod oraz technik bywa bardzo dużo, a ich kompozycja zależy od potrzeb firmy. Szczegółowy opis zaprezentowałem na tej stronie: Gry Szkoleniowe
Teraz przedstawiam sposób definiowania niektórych elementów programów projektów szkoleniowych.
Gra – Odzwierciedla naturalne elementy procesów w organizacji a także gospodarki oraz charakterystyczne procesy oraz zależności. Odbywa się to w realiach oddającym zasady działania instytucji biznesowej. Występują jednocześnie zwykłe sytuacje konfliktowe oraz uwarunkowania systemów kierowania firmą. Ci, którzy biorą udział nie dostają pełnej możliwości kontrolowania sytuacji oraz są zmuszeni liczyć na siebie. Wyniki takiego zadania są najczęściej oceniane. Tego rodzaju strategie dydaktyczne uczą analizowania problemu, określania ich konsekwencji i umiejętności współpracy w zbiorowości ludzkiej.
Cykl casów – To przykłady z praktyki biznesowej albo spreparowane problemy w firmie przedstawiane osobom biorącym udział w szkoleniu. Tego typu casy pokazują możliwość zajęcia się konkretnym, praktycznym zagadnieniem. Osoby biorące udział powinni zanalizować i opisać problem, a następnie przedyskutować to ze szkoleniowcem razem z inny ludźmi z grupy. Taka metodyka z założenia pociąga za sobą ogromną ilość czasu.
Lucjan Oławski
Twórca tej notki jest absolwentem kierunku religioznastwa Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z obszaru programowania neurolingwistycznego. Posiada tytuł Instruktora Przedsiębiorczości DMA. Kieruje agencją treningową w Lesznie. Od piętnastu lat szkoli i projektuje badania odnoszące się do rozwiazywania konfliktów w branży „konsulting i usługi b2b”.

O TYM PISZEMY:
Gry Drużynowe
Kursy biznesowe
Gry planszowe
Zarządzanie
Gry dla przemysłu
Kreatywność
Warsztaty zamknięte
Narzędzia Instrukcje dla trenerów